کی روش

آبیٍ چشمان تو را، حتی ندارد آسمان

گیرایی آن ابروان ، مشکل نماید کارمان

وقتی که با احساس خود ، از تیم ما دم میزنی

انگار ای مو نقره ای ، با ما همه هم میهنی

ایران که بازی میکند، انگار بی پا و سری

با شوت هر بازیکنی ، بالا و پایین میپری

/ 1 نظر / 24 بازدید
عاصم پاوه نژاد

ایران که بازی میکند " کارلوس" تو بی پا و سری با شوت هر بازیکنی بالا و پایین میپری