صنما

گفتم صنما بر رخ ما رخ بنما

گفتا رخ ما حک شده بر فرش سما

گفتم گله ای نیست کمی خنده نما

گفتا لب خندان نکند درد دوا

گفتم که ز حالت بکن آگاه مرا

گفتا که همه حال مرا برده ((هوا))

گفتم که هوادار توام روز و شبا

گفتا که هوایی .شدنت نیست روا

گفتم که بزن فال و بده مژده مرا

گفتا همه عمرت شده در عشق فنا

 

بداهه ای بود تقدیم به دوستان  1396/5/16

 

/ 0 نظر / 36 بازدید