مرد بی سواد

آن مرد بی سواد

با یک کت گشاد

با هر کلام خود

غم را به خانه داد

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 38 بازدید
احمد محمودنژاد

اون کت گشاده که ميگي مموتي خودمونه ديگه..... ؟ وجودش مايع ننگه

احمد محمودنژاد

ببخشيد مايه ننگه درسته ... اينقدر رفت رو مخم که با مايع اشتباه گرفتم